Leadership and Development in Sosial and Health Care

Task 5 Evaluation of another Blog

 

Tulevaisuuden hoitajat

 

Blogia oli helppo lukea sivussa olevan valikon kautta ja itse blogin teksti oli hyvin jäsenneltyä ja helppolukuista.

 

Task 1

Ryhmä on sopinut keskenään pelisäännöt tehtävien suorittamiselle ja molemmat ryhmän jäsenet ovat sitoutuneet niitä noudattamaan. Säännöistä paistaa myös joustavuus, koska vaikka ryhmä on pieni (vain kaksi jäsentä), on monesti koulun ja muun elämän yhteensovittaminen haasteellista pienelläkin porukalla.

 

Task 2

Ryhmä on listannut mielestään tärkeimmät lait, mutta niitä ei oltu sen kummemmin perusteltu. Sinänsä kun lakeja katsoo, ymmärtää kyllä miksi ne koetaan tärkeiksi ja sen vuoksi perustelut ehkä olisivatkin turhia.

Sote-uudistuksesta oli kerrottu ymmärrettävästi ja kattavasti. Tekstissä ei ollut turhaa jaarittelua, mikä oli todella positiivista.

 

 

 

Task 3

Johtajuudesta käsitteenä oli hyvin tietoa ja kysymyksiin oli vastattu kattavasti. Haastattelutehtävä oli hyvä yhteenveto kahden erityyppisen johtajan työstä. Esimiesten työtä eri ympäristöissä oli vertailtu hyvin ja tässä näkee, kuinka erilaista johtaminen eri yksiköissä on. 

 

Task 4

Tulevaisuuden hoitajat olivat perustaneen hoivakodin vanhuksille. Liiketoimintasuunnitelma oli kattava ja asiaa oli pohdittu perusteellisesti. Rahoitus oli järjestetty, joskin jäimme miettimään, että riittääkö 40 000 euron laina todellakin alkupääomaksi kyseiseen yritykseen. Henkilökunnan määrä myös on ehkä arvioitu hieman alakanttiin, mutta liiketoimintasuunnitelmassa mainitaan myös se, että tarvittaessa palkataan lisää henkilökuntaa tai käytetään varamiespalvelun sijaisia. Toisaalta alussa, kun kaikki asukaspaikat eivät vielä välttämättä ole täynnä, henkilökunnan määrä voi hyvinkin olla riittävä.

 

Sairaan(hyvät)hoitajat

Janette Peltokangas

Toni Turkka

Milja Luukela